Geohazard Info Materials

Posted by Ramon Hong, Jr. at 2:13 PM

Posters

Pamphlets


  • Baha Ilang Kaalaman at Paraan sa Paghahanda at Pag-iwas ( Page 1 and  Page 2 )
  • Guho Ilang Kaalaman at Paraan sa Paghahanda at Pag-iwas ( Page 1 and  Page 2 )
© 2008 Mines and Geosciences Bureau 10 DENR Comp., Macabalan, Cagayan de Oro City 9000 | Telefax: (088)856 1331 Suffusion theme by Sayontan Sinha